Advies bij geschillen

Helaas worden er nog wel eens fouten gemaakt bij de oplevering van installaties. Het gaat immers om complexe systemen waarbij, tijdens de bouw, meerdere partijen betrokken zijn. Als na oplevering blijkt dat bepaalde aspecten van een installatie niet aan de eisen voldoen, is het in veel gevallen moeilijk om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor die gebreken. In dat geval kunnen de adviseurs van Overdevest optreden als onafhankelijke deskundigen. Wij onderzoeken de gebreken en, door middel van goed onderbouwde rapporten, maken we aannemelijk waar de verantwoordelijkheid ligt en wat ervoor nodig is om de installatie weer naar behoren te laten functioneren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol die Overdevest kan vervullen op het gebied van geschillen over installatietechniek? Neem direct contact op voor meer informatie.

Contact

In de praktijk

Benieuwd naar voorbeelden van dergelijke projecten? Klik hier voor het overzicht.

Projecten