Overdevest Spotlight: Martijn du Prie

Spotlight

Overdevest Spotlight: Martijn du Prie

Overdevest Adviseurs mag gerenommeerde bedrijven uit diverse sectoren voorzien van advies op het gebied van installatietechniek. In de Overdevest Spotlight laten we deze ondernemers aan het woord. Vandaag spreken we met Martijn du Prie, directeur-eigenaar van het Leidse Du Prie Bouw & Ontwikkeling.

Kun je wat vertellen over Du Prie Bouw & Ontwikkeling

Du Prie is voor 100% een familiebedrijf. Het bedrijf is in 1964 gestart door mijn grootvader, Martien du Prie, die toen een andere Leids aannemer overnam. In 2010 heb ik het bedrijf overgenomen van mijn vader en oom (Max en Joop du Prie) wat betekent dat Du Prie Bouw & Ontwikkeling inmiddels een derde generatie familiebedrijf is. Vanzelfsprekend heeft het bedrijf over de jaren een gezonde groei doorgemaakt. Sterk aan Du Prie is dat we die groei altijd op duurzame wijze hebben gerealiseerd, niet als ondoordachte reactie op een soms grillige markt.

Waar is Du Prie echt goed in?

Uniek voor onze markt is dat we ons bezig houden met meerdere disciplines waaronder nieuwbouw, restauratie, renovatie en projectontwikkeling. Deze onderdelen zijn binnen Du Prie vertegenwoordigd door vier bedrijfsleiders die met hun teams de uitvoering bewaken. We werken daarbij zoveel mogelijk met eigen personeel, iets wat bijzonder aan het worden is voor de bouw. Natuurlijk huren we soms ook mensen in, maar een belangrijk deel van het werk bij Du Prie wordt uitgevoerd door timmermannen en specialisten die ‘gewoon’ bij ons in dienst zijn.

Is dat belangrijk voor jullie?

Het past bij het karakter van een familiebedrijf, maar werken met mensen die je kent en die bij je horen, geeft vaak ook een beter resultaat. De gedeelde ervaring maakt dat je sneller kunt schakelen en dat je weet wat je aan elkaar hebt. Over snel schakelen gesproken: Du Prie is als bedrijf ook zo ingericht dat er betrekkelijk weinig lagen zijn (tevens mogelijk dankzij ervaren personeel). Dit zorgt voor korte lijnen en duidelijke aanspreekpunten voor opdrachtgevers die ook snel voorzien kunnen worden van de informatie die ze nodig hebben.

Vanwaar de samenwerking met Overdevest?

Niet alleen de complexiteit van installatietechniek neemt toe, ook de mate van integratie tijdens het ontwerp en de bouw groeit aanzienlijk. Dat is begrijpelijk. Het behalen van, bijvoorbeeld, duurzaamheidsdoelstellingen wordt mede mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op dit gebied. Daarom is het wel van belang dat je kunt vertrouwen op een partner die zich hierin heeft gespecialiseerd. Voor ons is dat Overdevest.

Hoe ziet jullie samenwerking eruit?

Afhankelijk van het type project, de fase waarin dat project zich bevindt en de rol die wij spelen bij de realisatie van dat project verschilt onze adviesbehoefte behoorlijk. Soms is een plan een voldongen feit en is het belangrijk dat de haalbaarheid beoordeeld wordt. Andere keren kan het weer zo zijn dat een aantal offertes doorgelicht moet worden. Als ontwikkelaar komt het ook voor dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de technische installaties van een project. Het fijne aan Overdevest is dat ze zich goed in die verschillende rollen kunnen schikken. Prioriteit 1 is altijd dat het advies goed wordt onderbouwd. Om een voorbeeld te noemen: laat het budget de keuze voor een bepaalde partij niet toe? Dan wordt onderzocht of een alternatieve partij uitkomst kan bieden. Je moet in dat geval wel goed kijken naar de verschillen in de offerte. Hoe zijn die te verklaren? Het zijn belangrijke vragen die, gezien de belangen die ermee gemoeid zijn, duidelijke en gelaagde antwoorden behoeven.

Zijn jullie tevreden over de samenwerking?

Zeker, en dat heeft veel te maken met integriteit. De expertise van Overdevest op het gebied van installatiegebied is natuurlijk van belang, maar daarnaast moet je er ook van overtuigd zijn dat hun adviezen nooit gekleurd worden door verwachtingen van een partner of opdrachtgever én dat wanneer er fouten gemaakt worden, deze erkend en gecorrigeerd worden. We zijn wat dat betreft nooit teleurgesteld en hebben aan Overdevest in meerdere opzichten een uitstekende partner.

Voor meer informatie: duprie.nl & overdevestadviseurs.nl