Overdevest Spotlight: Gijsbert van Heest en Bastiaan Kester

Spotlight

Overdevest Spotlight: Gijsbert van Heest en Bastiaan Kester

Overdevest Adviseurs mag gerenommeerde bedrijven uit uiteenlopende sectoren voorzien van advies op het gebied van installatietechniek. In de Overdevest Spotlight laten we ze aan het woord. Vandaag spreken we met Gijsbert van Heest en Bastiaan Kester, respectievelijk projectontwikkelaar en projectmanager bij Leyten, de Rotterdamse ontwikkelende belegger.

Leyten is zelfstandig vastgoedontwikkelaar én belegger. Hoe zit dat precies?

Gijsbert: Niet iedere vastgoedontwikkelaar is ook belegger, maar voor Leyten is het een combinatie die goed werkt en misschien zelfs voor de hand ligt. De langetermijnvisie is namelijk altijd belangrijk geweest voor Leyten als familiebedrijf. Het feit dat we zelf kunnen investeren in nieuwe projecten geeft ons de mogelijkheid om te ontwikkelen op een manier die kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord is.

Hoe lang bestaat Leyten al?

Bastiaan: Leyten is een familiebedrijf dat nu ruim veertig jaar bestaat en in handen is van de tweede generatie. In de laatste 15 jaar is de focus vooral komen te liggen op het ontwikkelen van woningen in een stedelijke omgeving (met name in het Groot-Rijnmond gebied). Daarbij kiezen wij er altijd voor om een aanzienlijk deel van de woningen zelf in portefeuille te houden, maar omwille van de mix wordt in veel gevallen er ook voor gekozen om een deel van de woningen voor particuliere koop te bestemmen. Dat bij een woningbouwontwikkeling in stedelijke context een commerciële plint wordt gemaakt, is meer regel dan uitzondering. Dat zorgt er ook voor dat we bewoners een goed voorzieningenniveau kunnen bieden en de sfeer in de buurt positief kunnen beïnvloeden.

Waarom woningbouw?

Gijsbert: De vraag naar woningen is groot en zal onverminderd groot blijven. Door een belangrijke rol te spelen in de bouw en exploitatie van die woningen blijven we dicht bij de kernwaarden van Leyten en hebben we een sterke beleggingshorizon.
Bastiaan: Zeker met de mixed-use aanpak die we hanteren als ontwikkelaar. Met deze benadering integreren we huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen én ruimtes met uiteenlopende toepassingen in één project. We zien dat projecten die zich laten kenmerken door dit soort diversiteit een positieve impact hebben op de buurt en de mensen die er wonen.

Wat is momenteel de grootste ontwikkeling in deze markt?

Gijsbert: Duurzaamheid, klimaatadaptie en betaalbaarheid zijn voor onze sector ontzettend belangrijk. Betaalbaarheid en een duurzame aanpak laten zich niet altijd makkelijk vereenzelvigen, maar wij vinden wel dat we een stevige bijdrage moeten leveren aan het beperken van klimaatverandering. Gelukkig draagt energiezuinige bouw ook bij aan lagere woonlasten. Door lokaal energie op te wekken kunnen onze gebouwen zelfs energie-positief worden. Duurzame systemen voor verwarming en koeling van de woning zorgen bovendien voor een veel hoger comfort, zonder negatieve impact op milieu en natuur. Dit soort veranderingen zorgen er wel voor dat woningen technisch gezien steeds complexer worden en de combinatie van systemen voor bijvoorbeeld ventilatie en verwarming echt moet kloppen. Onze ambities op dit gebied zijn groot, daarom werken we samen met Overdevest Adviseurs.

Wat betekent Overdevest voor jullie?

Bastiaan: Overdevest Adviseurs is voor ons een waardevolle partner in de transitie naar circulariteit en duurzaamheid. Vooral hun ervaring aan zowel de ontwerp- als de uitvoeringskant van de markt zien wij als zeer waardevol. Die ervaring zorgt er namelijk voor dat ze niet blijven steken in theoretische verhalen. Ze kennen de gevolgen van bepaalde keuzes en leggen deze al vroeg in het proces aan ons voor zodat we tot de meest praktische en effectieve oplossingen kunnen komen. Gijsbert: Daarnaast is het een club van plezierige en gemotiveerde mensen die je er prima bij kunt hebben. Ik ken eigenlijk niemand die niet goed met Overdevest kan samenwerken. Waar ligt jullie grootste uitdaging de komende tien jaar?
Gijsbert: Met de stijging van bouwkosten, grondprijzen, wervingskosten voor ontwikkelingsprojecten en het personeelstekort wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar product te realiseren dat toegankelijk is voor een brede doelgroep. Voeg daaraan toe de complexiteit die duurzaam bouwen met zich meebrengt en je begrijpt dat er in de toekomst nog voldoende uitdagingen op ons pad liggen. Maar goed, dat houdt ons ook scherp en is de sjeu van ons werk.
Bastiaan: En we staan er dus niet alleen voor.

Voor meer informatie: leyten.nl & overdevestadviseurs.nl