Opdrachtgever De Haagse Scholen
Plaats Den Haag/Scheveningen
Periode 2015 - 2017
Gebruiker Het Volle Leven
Nieuwbouw
School

Projectomschrijving

In opdracht van de Haagsche Scholen heeft Overdevest Adviseurs een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van het Volle Leven te Den Haag. De school is voorzien van een goed doordacht duurzaam concept, uitgaande van zonnepanelen, WTW ventilatie per lokaal/ruimte met individuele regeling en koppeling/beheer op afstand, LED verlichting e.d. Het gehele klimaat voldoet hiermee met gemak aan de gestelde eisen conform de Frisse Scholen en de geldende EPC eis. De school heeft hierdoor een hoge duurzaamheidsfactor en een lage EPC score.

Het schoolgebouw met 21 groepsruimten is compact en efficiënt georganiseerd en spaarzaam in energiegebruik en onderhoud op lange termijn. Door het volume als het ware uit te hollen ontstaan er ruimtelijke en visuele relaties tussen de verschillende verdiepingen, leerpleinen en clusters. Het daglicht dringt via het atrium diep in het gebouw door. In het nieuwe gebouw met de naam ‘de beleving’ is ook dagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang ondergebracht.

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Directievoering, Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)

Door intensieve samenwerking met ontwerpteam en bouwteam is dit project naar tevredenheid van de opdrachtgever in gebruik genomen. Wij zijn trots dat wij onderdeel mochten zijn van het team.

Nieuwbouw van een school in hartje Scheveningen met maximaal haalbare kwaliteit van de installaties, verwijzend naar een strenge EPC eis, Frisse Scholen normering en behoud van de wensen van de opdrachtgever.