Opdrachtgever HBB Groep
Plaats IJmuiden
Periode 2016 tot heden
Gebruiker
Woningen
Woningbouw

Projectomschrijving

Woningbouw project De Duinen te IJmuiden.

Op de voormalige KPN-locatie in IJmuiden worden 57 appartementen, waarvan 48 turnkey huurappartementen en 9 koopappartementen, ontwikkeld. De begane grond voorziet in een supermarkt met daarboven op het dek een parkeervoorziening. Een deel van het openbaar gebied maakt onderdeel uit van het plan.

 

Opdrachtegever: HBB Groep

Architect: OZ Architecten

 

Werkzaamheden

Adviseren van de installaties zoals omschreven in het overzicht van de werkzaamheden, namelijk:

–         14 terreinriolering

–         50 hemelwaterafvoer

–         51 Binnenriolering

–         52 Waterinstallaties

–         53 Sanitair

–         54 Brandbestrijdingsinstallatie

–         55 Gasinstallatie

–         60 Verwarmingsinstallatie

–         61 Mechanische ventilatie

–         62 Koelinstallatie

–         68 Regelinstallatie

–         70 Elektrische installatie

–         75 Communicatie installatie

–         75 Beveiligingsinstallatie, brandmeld- en ontruiming installatie

–         75 Beveiliging-, toegangscontrole- en CCTV installatie (ledige voorzieningen)

 

–         Onderzoeken, inventariseren PVE en mogelijkheden installaties t.b.v. SO-fase (fase 0).

–         Onderzoek en adviseren nieuwe duurzame installatie invullingen.

–         Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties t.b.v. EPC.

–         Onderzoek nutsaansluitingen en benodigde voorzieningen.

 

–         Opstellen van Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)

 

–         Het maken van de Omgevingsvergunningstekeningen (fase 2)

–         Het maken van de Omgevingsvergunningsberekeningen EPC-, Daglicht-, Ventilatie-, GO

          en VG-berekeningen.