Herentuyn te Voorburg

Woningen
Nieuwbouw
Herontwikkeling

Projectomschrijving

Project: Herentuyn te Voorburg

 

Waaijer Projectrealisatie start eind dit jaar met de bouw van een ondergrondse parkeergarage, een nieuwe Hoogvliet supermarkt en 37 luxe woningen in de Herenstraat Voorburg. Het project heeft de naam ‘Herentuyn’ gekregen

Het voormalige gemeentehuis en de huidige Hoogvliet supermarkt locatie in het Huygenskwartier maken plaats voor een nieuw centrumplan. Aan de Raadhuisstraat worden beide locaties getransformeerd tot een nieuwe Hoogvliet supermarkt met daarboven diverse stadswoningen en appartementen aan een groene binnentuin. Onder het complex komt een parkeergarage.

Het nieuwe centrumplan zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de huidige winkelstructuur met respect voor de historische waarden. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaat tevens de mogelijkheid extra parkeren te integreren en de woonfunctie in het Huygenskwartier te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus op verschillende maaiveldniveaus.
Omvang:
2.000 m2 BVO supermarkt, 30 stadswoningen en appartementen en circa 100 parkeerplaatsen in een parkeergarage

Projectrealisatie: Waaijer Projectrealisatie
Architect : RPHS+

Wij, Overdevest Adviseurs, zijn bevoorrecht dat we onderdeel mogen zijn van dit prachtige project.

( Tekst  Waaijer Projectrealisatie)

( Afbeelding -image)

 

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)