Woningbouw
Herbestemming

Projectomschrijving

Project: Herbestemming EngelBertha Hoeve te Leiden.

De werkzaamheden voor herbestemming Engelbertha Hoeve te Leiden zijn gestart. In opdracht van Stadsherstel Amsterdam zal Du Prie de herinrichting van de monumentale Engelbertha Hoeve uitvoeren. De hoeve is gelegen aan de Hoge Morsweg te Leiden.

Het voormalig restaurant zal getransformeerd worden tot een 11-tal huurwoningen. Bij het ontwerp van de herbestemming is bijzondere aandacht besteed aan een maximaal hergebruik van materialen en instandhouding van het monumentale karakter, waarbij ook de bestaande kwaliteiten van de fraaie buitenruimte zijn opgenomen in het herinrichtingsplan.

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2021 afgerond zijn.

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)