Woningen
Nieuwbouw

Projectomschrijving

Project: Schipholweg 130 te Leiden

Op het terrein van het voormalige PostNL-kantoor, Schipholweg te Leiden, worden 140 woonappartementen gerealiseerd. Het pand bestaat uit vier torens met drie binnentuinen. De binnentuinen liggen verhoogd boven de parkeergarages, die inpandig op maaiveldniveau gerealiseerd zullen worden.
De onderste bouwlagen van de twee meest zuidwestelijke torens zijn ontworpen voor de huisvesting van de nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord.

Op de daken zullen zonnepanelen geplaatst worden voor een duurzame energievoorziening van de appartementen. De gehele parkeergarage zal voorzien worden van een sprinklerinstallatie voor de brandveiligheid. Om geluidsoverlast van het treinspoor te voorkomen zijn de gevels aan de spoorzijde uitgevoerd als ‘dove’ gevels. De gevels worden ter plaatse van de binnentuinen doorgetrokken in de vorm van een glazen vliesgevel. Hiervoor is een aanzienlijke stalen constructie ontworpen, zodat deze losstaande gevel stevig gemonteerd kan worden en de windbelasting aan kan.De werkzaamheden worden naar verwachting medio 2022 afgerond.

Opdrachtgever Brandweerkazerne: Veiligheidsregio Hollands Midden

Opdrachtgever Appartementen: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Architect: Bart van de Putte

Uitvoering: Bouwcombinatie : Boele & van Eesteren/ du Prie bouw & ontwikkeling

Het ontwerp is gemaakt door architect Bart van de Putte en tekenbureau BD Architecture verzorgt het tekenwerk. In de ontwerpfase heeft Overdevest Adviseurs adviseurs het installatieadvies opgesteld en gaf Van Dijke Raadgevend ingenieursbureau advies over de constructies . De installaties zullen worden uitgevoerd door Putman B.V. installaties werktuigbouwkundig) en SDR Elektrotechniek BV installaties (elektrotechnisch).

Trots dat we onderdeel mogen zijn van dit prachtige project.

Impressie afbeeldingen: Bart van de Putte

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)