Kindcentrum Duinoordschool te Den Haag

Opdrachtgever Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH)
Plaats Den Haag
Periode heden
Gebruiker Duinoordschool en Kinderopvang 2samen
School
Herontwikkeling

Projectomschrijving

Project: Kindcentrum Duinoordschool te Den Haag

Toen de naastgelegen Nieuwe Zorgvlietkerk in 2009 werd gesloten ontstond de ambitie om de basisschool De Duinoord uit te breiden en de kerk om te bouwen voor onderwijsfuncties. R4a Architecten kreeg de de opdracht het gebouw te transformeren naar Kindcentrum, om het pand te verduurzamen én om de twee gebouwvleugels (school en kerk) fysiek beter te koppelen.

De hoogte van de kerk bood genoeg ruimte voor twee inpandige, extra verdiepingen. Een nieuwe ‘tafelconstructie’ incl. nieuwe fundering in de voormalige eredienstruimte vormt de grootste ingreep van het plan. Door deze nieuwe tussenvloer komt op de begane grond ruimte vrij voor onder andere meer dan 600m2 dag-, peuter- en buitenschoolse opvang, gefaciliteerd door Kinderopvang 2Samen. Boven op de nieuwe verdieping wordt een nieuwe aula voor de Duinoordschool gehuisvest.

Projectomvang:
1.375 m2 bvo waarvan 520 m2 voor kinderopvang en 855 m2 bvo voor MFA en basisonderwijs

Architect: R4a Architecten

Wij, Overdevest Adviseurs, zijn bevoorrecht dat wij onderdeel mogen zijn van dit prachtige project.

( Impressie afbeeldingen: R4a architecten & ingenieurs ).

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Directievoering, Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)
De basischool De Duinoord uit te breiden en de kerk om te bouwen voor onderwijsfuncties. De opdracht: het gebouw te transformeren naar Kindcentrum, om het pand te verduurzamen én om de twee gebouwvleugels (school en kerk) fysiek beter te koppelen.