Nieuwbouw DrieKansen school te Ermelo

Opdrachtgever Versluis
Plaats Ermelo
Periode heden
Gebruiker DrieKansenschool
Nieuwbouw
School

Projectomschrijving

Project: Nieuwbouw Driekansen school te Emerlo

De Driekansen ligt op het woon-zorg-park van ’s Heeren Loo naast de monumentale ‘Oude School’ en een gebouw voor dagopvang, waarmee de school een stedenbouwkundige eenheid diende te vormen. De school is gericht op leerlingen van vier tot achttien jaar met een verstandelijke beperking.

Afgelopen week  ( april 2022) is de school opgeleverd. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met het schoolteam en SVP Architectuur. De technische uitwerking is in bouw teamverband verder uitgewerkt.

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo en Educare
Architect: SVP Architectuur
Aannemer: Van Norel Bouwgroep
Interieur: Brummel projectinrichting
Bouw managementbureau: Versluis B.V.
Constructeur: Van Rossum raadgevende ingenieurs
Installatie adviseur: Overdevest Adviseurs

Overdevest Adviseurs is trots dat wij onderdeel mochten zijn van prachtige project.

 

 

 

 

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)