Nieuwbouw DrieKansen school te Ermelo

Opdrachtgever Versluis
Plaats Ermelo
Periode heden
Gebruiker DrieKansenschool
Nieuwbouw
School

Projectomschrijving

Op maandag 14 september 2020 vond de ondertekening van de bouwteamovereenkomst plaats voor de nieuwbouw van de DrieKansen school in Ermelo.

De aftrap van dit prachtige project werd gevierd met taart waarop de bouwteampartners rondom een impressie van de school afgedrukt waren.

De nieuwbouw van de school vindt plaats op het terrein van ’s Heeren Loo. Deze locatie is gericht op leerlingen van 4 tot 20 jaar met een speciale zorgvraag rondom gedrag.
Oplevering van het gebouw is gepland in het voorjaar van 2022. We hopen dat ook in het nieuwe gebouw iedere leerling binnen de eigen mogelijkheden tot bloei komt!

Stichting Educare, Gemeente Ermelo, Versluisgroep B.V., SVP Architectuur en Stedenbouw, Overdevest Adviseurs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV, Van Dalen Installatietechniek B.V.

Overdevest adviseurs is bevoorrecht om onderdeel te mogen zijn van dit prachtige project.

Impressie afbeelding: SVP Architectuur

Werkzaamheden

Ontwerpen en adviseren van de volgende installaties:

 • Rioleringsinstallaties (terrein, hwa en vwa)
 • Waterinstallaties
 • Brandbestrijdingsinstallatie (sprinker mist installaties)
 • Klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, koelinstallatie en regelinstallatie)
 • Elektrische installatie, communicatie-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie.
 • Onderzoeken, inventariseren mogelijkheden installaties (fase 0).
 • Voorlopig Ontwerp incl. kostenindicatie t.b.v. VO-fase (fase 1)
 • Omgevingsvergunningstekeningen en berekeningen (fase 2)
 • Definitief Ontwerp incl. kostenindicatie (fase 3)
 • Contractdocumenten in bouwteam (fase 4)
 • Prijscontrole (fase 5)
 • Uitvoeringsbegeleiding en toezicht (fase 6)