Opdrachtgever Schouten de Jong Projectontwikkeling bv.
Plaats Leidschendam
Periode
Gebruiker
Woningbouw
Bedrijfspand
Stedenbouw
Herstructurering

Projectomschrijving

Herstructurering binnenstedelijk gebied met 75 appartementen, 3.000 m2 winkels en commerciële ruimtes, reconstructie 7 panden aan de Sluiskant en een parkeergarage met 300 parkeerplaatsen.

Het plangebied in het historisch centrum van Leidschendam aan de Vliet was in het verleden een levendige kruising van weg en water bij een tolsluis. Door planologische wijzigingen in de jaren ’70, verloor het gebied zijn functie en raakte in verval. Op initiatief van Schouten & De Jong is het gebied nieuw leven in geblazen en is het hart van Leidschendam ontwikkeld tot een nieuw levendig centrum.

KOW is gevraagd een plan te maken voor de herstructurering van dit binnenstedelijk gebied met een uitgebreid winkelaanbod, culturele voorzieningen, horeca, een 2-laagse parkeergarage en een afwisselend woningaanbod met 67 koop- en huurwoningen. Met de bouw van de zes verschillende bouwdelen zijn de gaten in de bestaande bebouwing opgevuld en ontstaan aaneengesloten gevelwanden rond een centraal plein. Elk bouwdeel heeft zijn eigen kenmerkende stijl en is duidelijk herkenbaar als aparte eenheid in het geheel.

Deelgebied de Sluiskant is het recreatieve middelpunt van het Damplein met cafés, restaurants en terrasjes en een passantenhaven, waar waterrecreanten hun bootjes kunnen aanmeren voor een kort verblijf in het centrum. Aan de Sluiskant zijn behouden bestaande panden op hoogniveau gerestaureerd, aangevuld met historiserende nieuwbouw.

Ontwerp
KOW i.s.m Claus en Kaan en West 8
Adviseurs
Corsmit, Overdevest Adviseurs, Nieman
Aannemer
Schouten Bouw

Werkzaamheden

– Ontwerp technische installaties Elektrotechnisch, Werktuigbouwkundig, Sanitair en Transport-

installatie.

– Bestektekeningen en tekst (Stabu).

– Aanbesteding.

– Uitvoeringsbegeleiding en controle’s.

– Opname’s en Oplevering.

– Bouw fysische berekening, EPC, Daglicht

– GO- en Ventilatieberekening.

– De Nuts voorzieningen en aansluitingen aanvragen.

 

Het nieuwe Damcentrum te Leidschendam bestaat uit zes verschillende bouwdelen rond het Damplein. In elk bouwdeel heeft een eigen kenmerkende stijl en is duidelijk herkenbaar als aparte eenheid binnen het grotere geheel.