District U te Vlaardingen

Opdrachtgever Leyten
Plaats Vlaardingen
Periode heden
Gebruiker
Woningbouw
Gasloos
Transformatie
Kantoor

Projectomschrijving

Project District U te Vlaardingen

 

Het herontwikkelingsproject van de voormalige Unilever R&D campus in Vlaardingen omvat de transformatie van het voormalige Lab-gebouw tot een gemengde stadswijk. Het gebouw, genaamd Gebouw A, met een oppervlakte van ongeveer 30.000 m² bruto vloeroppervlak, zal worden omgevormd tot een woongebouw met een commerciële plint. Daarnaast zal het voormalige auditorium, met een oppervlakte van circa 1.760 m², worden behouden en herontwikkeld tot een culturele hotspot.

 

De herbestemming van Gebouw A richt zich hoofdzakelijk op wonen, waarbij op de begane grond commerciële activiteiten zullen worden ondergebracht. Er zal ook nieuwbouw worden toegevoegd aan het hoofdgebouw voor parkeergelegenheid en fietsenstallingen voor de bewoners, evenals bergingen en technische ruimtes.Hoewel het auditorium buiten de scope van het hoofdproject valt, zal het worden behouden en herontwikkeld als culturele hotspot. Het loskoppelen van het auditorium en het realiseren van voorzieningen om beide projecten fysiek te scheiden zullen worden uitgevoerd als onderdeel van het totale project.

De komende jaren gaat er een hoop gebeuren in District U, het voormalig Unilever R&D terrein, wat onderdeel is van de ontwikkeling van de gehele Rivierenzone in Vlaardingen.

 

Leyten, Gebiedsmanagers, Stepforward, IDDS,  KP Adviseurs BV, Atelier Kempe Thill, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV, Overdevest Adviseurs en Nelissen Ingenieursbureau.

Overdevest Adviseurs is  trots dat wij onderdeel mogen zijn van dit prachtige project.

(Impressie afbeeldingen: Sugar Visuals, Atelier Kempe Thill en Schiemann Weyers Architects)