Gasloos Gemeentehuis te Uithoorn

Overheid
Gasloos

Projectomschrijving

Project: Gasloos Gemeentehuis te Uithoorn

Door algehele klimaatklachten, die zich hoofdzakelijk uiten in het zomerseizoen aan de zuidzijde van het
gemeentehuis, is de wens ontstaan om de klimaatinstallaties aan te passen. E.e.a. zodanig dat de ventilatievoud, binnentemperatuur en luchtvochtigheid aan de gestelde Arbo technische voorwaardes voldoet. De klimaatinstallatie wordt in zijn geheel te worden aangepast, uitgaande van vervanging van de CV ketels naar warmtepompen, vervanging van de bestaande luchtbehandelingskasten incl. lokale
aanpassingen, vervanging regeling, aanpassen voedingsstelsel, aanbrengen van een
bliksemafleiderinstallatie en toebehoren. Deze werkzaamheden worden i.c.m. bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van de dakbedekking, aanbrengen van sedumdak en diverse bouwkundige
voorzieningen ten behoeve van de installaties.

Werkzaamheden

Werktuigbouwkundig en Sanitair

– Sanitaire installaties;

(50. Dakgoten en hemelwaterafvoeren)

– Klimaatregelingen en klimaatinstallaties;

(55. Gasinstallaties)

(60. Verwarmingsinstallaties)

(61. Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties)

(62. Koelinstallaties)

(68. Regelinstallaties)

Elektrotechnisch

– Verlichting- en laagspanningsinstallaties

(70. Elektrotechnische installaties)